Artella Marka Tescil Belgesi

HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

TSE-HYB, tüketiciye hizmet sunan ASLANDAĞ AHŞAP A.Ş. ye ait iş yerlerinin ve ARTELLA / TRESETTE markaları ile sunulan hizmetin, ilgili Türk Standardı veya kriterine uygun olduğunu gösteren belgelendirme modelidir.
Artella Marka Tescil Belgesi

MARKA TESCİL BELGESİ

Marka tescil belgesi, tescilli ARTELLA markasına sahip olduğumuzun kanıtı olarak Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen bir belgedir.
Artella Marka Tescil Belgesi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ SERTİFİKASI

ISO 45001:2018 sertifikası ASLANDAĞ AHŞAP A.Ş. de standardın uygulanması için rehberlik de dahil olmak üzere, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri için gereklilikleri ortaya koyan bir Uluslararası Standarttır.
Artella Marka Tescil Belgesi

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

ASLANDAĞ AHŞAP A.Ş. Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO) tarafından oluşturulmuş etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan ISO-9001 Sertifikası'na sahiptir. ISO-9001, kuruluşlarda tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen kalite standartlarının sağlandığına dair bir güvencedir.
Artella Marka Tescil Belgesi

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI

ASLANDAĞ AHŞAP A.Ş. Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO) tarafından oluşturulmuş ISO-14001 Çevre Yönetim Sertfikası'na sahiptir. ISO-14001, kuruluşlarda ürünün hammadden başlayıp nihai ürün olarak müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir sistemi tarif eder. Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesini amaçlar.
Artella Marka Tescil Belgesi

SIFIR ATIK BELGESİ

ASLANDAĞ AHŞAP A.Ş. Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilmiş bir geri dönüşüm sertifikasıdır. Fabrikamızın geri dönüştürdüğü atık miktarını ve türünü belgeler. Sertifika, fabrikamızın devlet standartlarına ve geri dönüşüm politikalarına uygun olduğunu ve sürdürülebilir iş standartlarına bağlılığımızı göstermektedir.
Artella Marka Tescil Belgesi

AHŞAP KAPI YANGIN EMNİYETİ VE GÜVENLİĞİ İÇİN IFC BELGESİ

ASLANDAĞ AHŞAP A.Ş. markası ARTELLA ahşap kapı için 30, 60, 90, 120 dakikalık yangın emniyeti ve güvenliğini tescilleyen UKAS akreditasyonlu bir sertifikadır.
Artella Marka Tescil Belgesi

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ PATENT VE MARKA OFİSİ MARKA TESCİL BELGESİ

Amerika Birleşik Devletleri marka tescil belgesi, ARTELLA markasının Amerika Birleşik Devletlerinde tescilli olduğunun kanıtı olarak Amerika Birleşik Devletleri patent ve marka ofisi tarafından verilen bir belgedir.
Artella Marka Tescil Belgesi

AVRUPA BİRLİĞİ MARKA TESCİL BELGESİ

Avrupa Birliği marka tescil belgesi, ARTELLA markasının Avrupa Birliğinde tescilli olduğunun kanıtı olarak Avrupa Birliği marka ofisi tarafından verilen bir belgedir.

Ahşap Kapı Modelleri

Kaynaklar